Hlavný kontrolór obce:   Helena Tomšíková

 

 

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

 

 

Komisia Sociálna a bytová

 

Predseda: Mgr. Danica Bergelová

 

Členovia:Bc. Hilda Gyöngiösiová, Martina Sendrej Gašperanová, Mgr. Ľubica Kankuľová, Tatiana Švonavcová.

 

Komisia stavebná, životného prostredia

Predseda: Ján Laurinc

 

Členovia: Ľubomír Mesjar, Daniel Siman, Pavel Podhorský, Bc. Martin Nemoga

 

Komisia na ochranu verejného poriadku

 

Predseda: Ing. Štefan Majoroš

 

Členovia: Marek Podobník, Oxana Bučiková, Mgr. Ľubica Kankuľová ml., Roman Mladší

 

Komisia kultúrna a športová

Predseda: Drahomíra Furmanová

 

Členovia: Marek Podobník, Bc. Martin Nemoga, Ing. Zlatica Miartinová, Ing. Štefan Majoroš

 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov a na vybavovanie sťažností

 

Predseda: Ján Laurinc

 

Člen: Ľubomír Mesjar

 

RALLY LUBENÍK

 

 
 

Plán zberu odpadu 2019

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Registrácia oznamov obecného rozlhlasu

Párty stany expodom.sk

Galéria

111050mt.jpg

Fotogaléria

 
 
 

Facebook

Newsletter - zasielanie noviniek

Scroll to top