Lubeník ožil

 

Výročné dni majú mimoriadne miesto nielen v živote človeka, ale aj v živote našej obce. Pri príležitosti 592. výročia prvej zmienky o obci usporiadala Obec Lubeník prvýkrát svoj Deň. A tak prvý jún patril nielen deťom, ale aj všetkým obyvateľom Lubeníka. Zaujímavý a bohatý program "vyhnal" ľudí z príbytkov do slnkom zaliateho lubeníckeho šadióna, ktorý sa zaplnil tak, ako si pamätajú len skôr narodení.

 

Čítať ďalej...

 

 

 

 

 

 

 

Vážení občania, 

vyzývame Vás , aby ste k separovaniu odpadu pristupovali zodpovedne, nakoľko je už v platnosti princíp, že čím viac bude naša obec separovať, tým menej za odpad zaplatí. Zákonný poplatok za skládkovanie sa zvýšil z 5€ na 10€ za tonu.  Naša obec separuje iba 23,08 %, takže ak sa nezvýši miera separácie obec bude nútená postupne zvyšovať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V prípade, že občania budú do smetných nádob vhadzovať odpad, ktorí patrí do separovaného zberu a pracovníci obecného úradu to zistia pri pravidelných  kontrolách, tak obec bude musieť pristúpiť  vyššie uvedeným opatreniam.

 

Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí znížiť množstvo vyvezeného odpadu na skládku a zvýšiť množstvo separovaného odpadu.

 

 

                                    

 
 

 

 

 

"Spoločne za čistú Muránku"

Čistenie Muránky a jej prítokov - 26. - 27. 04. 2019

Všetkým by nám malo záležať na prírode, preto sme aj my priložili ruky k dielu a tak si spoločne pripomenuli Deň Zeme.

V dňoch 26. - 27. apríla sme sa zapojili do akcie "Spoločne za čistú Muránku".

Prvý deň sa do čistenia zapojilo 8 obyvateľov obce, 122 detí a 30 zamestnancov zo ZŠ Sama Tomášika s MŠ. Triedni učitelia navodili tú správnu atmosféru v škole a pripravili si rôzne aktivity venovanú téme. Žiaci vytvorili projekty a výtvarné práce na tému separácia odpadu, ochrana životného prostredia, ktoré sú umiestnené v priestoroch školy. V daný deň sa čistili prítoky Muránky (potok Chyžnianka, Suchý potok) a povodie rieky Muránka v obci. Zúčastnení vyzbierali 75 vriec odpadu.

27.7.2019 sa do čistenia toku Muránky od priehrady Miková až po obecný altánok zapojilo 35

obyvateľov dediny a vyzbierali 70 vriec odpadu.

V obidva dni po skončení akcie sa podávalo občerstvenie v obecnom altánku.

Na záver môžeme zhrnúť, že celkovo sa do akcie zapojilo 195 ľudí a vyzbierali neuveriteľných 145 vriec odpadu.

 

 

 

 

26. a 27. apríla 2019 Vás pozývame na v poradí už druhý ročník spoločného čistenia rieky Muránka a jej prítokov. Vyčistiť túto neveľkú, no z prírodovedného hľadiska veľmi cennú podhorskú riečku v celom jej toku – od jej prameňa pod Prednou Horou až po jej sútok so Slanou pri Bretke – sa podujalo dvadsať obcí a miest ležiacich v jej blízkosti, či v blízkosti jej prítokov.

Takto spoločne chceme ukázať, že nám na prostredí, ktoré nás obklopuje a v ktorom žijeme, pracujeme, vychovávame svoje deti a svoje vnúčatá, naozaj záleží. Jedine spoločne dokážeme zmeniť náš malý svet, kúsoček Zeme, kde sme sa mnohí narodili a prežili časť svojho života.

Ak sa nechcete len prizerať na hromadiaci sa neporiadok okolo seba a chcete pomôcť pri čistení Muránky, môžete sa do spoločnej akcie pre našu rieku zapojiť v našej obci.

 

Piatok 26.4.2019 zraz pred ZŠ s MŠ Sama Tomášika o 8:00

 

Sobota 27.4.2019 zraz pred OÚ  o 8:00

 

 

 

 

Základná  škola  Sama Tomášika  s materskou  školou  Lubeník 102, 049 18

 

Čítať ďalej...

RALLY LUBENÍK

 

 
 

Plán zberu odpadu 2019

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Registrácia oznamov obecného rozlhlasu

Login

Párty stany expodom.sk

Galéria

IMG_1703.jpg

Fotogaléria

 
 
 

Facebook

Newsletter - zasielanie noviniek

Scroll to top