Vážení občania, 

vyzývame Vás , aby ste k separovaniu odpadu pristupovali zodpovedne, nakoľko je už v platnosti princíp, že čím viac bude naša obec separovať, tým menej za odpad zaplatí. Zákonný poplatok za skládkovanie sa zvýšil z 5€ na 10€ za tonu.  Naša obec separuje iba 23,08 %, takže ak sa nezvýši miera separácie obec bude nútená postupne zvyšovať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V prípade, že občania budú do smetných nádob vhadzovať odpad, ktorí patrí do separovaného zberu a pracovníci obecného úradu to zistia pri pravidelných  kontrolách, tak obec bude musieť pristúpiť  vyššie uvedeným opatreniam.

 

Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí znížiť množstvo vyvezeného odpadu na skládku a zvýšiť množstvo separovaného odpadu.

 

 

                                    

 
 

RALLY LUBENÍK

 

 
 

Plán zberu odpadu 2019

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Registrácia oznamov obecného rozlhlasu

Login

Párty stany expodom.sk

Galéria

gemerske gulky (8).jpg

Fotogaléria

 
 
 

Facebook

Newsletter - zasielanie noviniek

Scroll to top