Ľudový kroj v obci začal miznúť už v druhej polovici 19. stor sem-tam sa ešte niečo udržalo a najdlhšie sa udržali u mužov dlhé, ši z domáceho plátna ušité nohavice (volali ich gate).
 
Región Gemera jé okrem iného zaujímavý aj tým, že každá má svoj vlastný dialekt. Lubenícky je typický tým, že je asi v strede IT revúckym (mäkkým) a jelšavským (tvrdým). Slabil&Y de, te, ne, di, t sa vyslovujú tvrdo (dy; ty; ny). Povie sa napríklad "Sva som ty pódal"som ti povedal, "De tajdeš" - kam ideš, "Koj to nekcel" - keď to ned ,;Tot kvan" - ten kôň, ,yan" - on, "Sviaška"- sviečka atď. V hovorovej sa používa viac germanizmov, napr.: "frištyk" - raňajky; "šurc" - zás "ontref"- olovrant, "piglajz" - žehlička, "štrinf1e" - pančuchy; atď. Mie obyvateľstvo dialekt používa (pri rozhovore medzi sebou) aj dnes, rozhovore "s prisťahovalcami", však hovoria spisovným jazykom.
 
V minulosti v obci panovali Írečité ľudové zvyky. Proti niektoi už v 17. storočí začala cirkev bojovať, niektoré zakazovali panov a predsa sa udržali až do začiatku 20. storočia, ba niektoré až doru Zvyky nadväzujú na kolobeh cirkevného roka a na najdôležitejšie udal, ľudského života.
V jeseni a v zime sa mládež schádzala po večeroch "na priadkac
Priadky zakazovali už prvé evanjelické články viery (muránske) z rc 1585134 a zakázala ich aj kráľovná Mária Terézia. Napriek tomu sa udn vo všetkých obciach, aj,y Lubeníku, až do rokov prvej svetovej vojny. vtedy už "na priadkacli" všetky dievčatá nepriadli, niektoré vyšívali ale háčkovali, ale na priadky chodili. Priadky boli spojené so spevom, rôzr mi hrámi a rozprávaním (povestí, udalostí). Dnes. je na ne už len spomienka.
 
 
Na Fašiangy (Mäsopust) bývali zábavy; tancovalo sa celé dva dni
v starých časoch pri gajdách, ku koncu 19. storočia už pri sláčiko_ (cigánskej) hudbe. Tancovali sa len rezké tance (rôzne obmeny čardáša Moderné tance (valčík) sa ujímali od konca 19. storočia a tango až okol roku 1918. Dievčatá na zábavu nosili doma pečené buchty a zákusk Fašiangové zvyky zanikli, ostali len tanečné zábavy a pečenie buchiet.
 
 
Na Veľkú noc bola kúpačka. Skupinky mládencov navštevoy2. domy, kde mali dievčatá a polievali (i oblievali) vodou, aby boli "frišne­Za kúpanie mládencov ponúkli, aby si vypili a prehryzli si. Začiatkom 2 : storočia sa začal ujímať zvyk kúpania voňavkami (parfémom) a tento, udržiava dodnes.
 
 

RALLY LUBENÍK

 

 
 

Plán zberu odpadu 2019

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny v našej obci

Registrácia oznamov obecného rozlhlasu

Párty stany expodom.sk

Galéria

IMG_1747.jpg

Fotogaléria

 
 
 

Facebook

Newsletter - zasielanie noviniek

Scroll to top